sohbet odaları

Posts Tagged ‘EYHAYN’

ŞEYHAYN (Şeyhân)

Sözlükte “iki hoca, iki yaşlı adam” anlamlarına gelen şeyhayn (şeyhân), bir kavram olarak hadiste, en makbul iki hadis kitabının yazarı olan İmam Buhârî ve İmam Müslim’e; Hanefî fıkıh literatüründe ise, İmâm-ı Azam Ebû Hanîfe ve İmam Ebû Yûsuf’a verilen unvandır. Ayrıca dört halifeden Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer’e de Şeyhayn denir. (İ.P.)

Genel Genel The title of your home page Your Content Here