sohbet odaları

Posts Tagged ‘bk’

Robbie Williams Kimdir ?

Doğum tarihi : 13 Şubat 1974 Kaç yaşında : 42 Burcu : Kova Meslek : Ses Sanatçısı Doğum yeri : Burslem, Staffordshire, İngiltere

Üzüm ve Üzümün Faydaları

ÜZÜM : Dünyanın en yaygın ve sevilen meyvelerinden biri olan üzüm, besin değerleri bakımından da oldukça zengindir.

İslamda Canlıları Yakma Yasağı

Riyazussalihin 283- باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان حتى النملة ونحوها Canlıları Yakma Yasağı

ADÂLET

“Adl” kökünden gelen “adalet” kavramı sözlükte; “insaflı ve doğru olmak, doğru davranmak, zulmetmemek, eşit olmak, eşit tutmak, her şeye hakkını vermek, düzeltmek, mutedil olmak, her şeyi yerli yerinde yapmak, istikamet ve hakkâniyet” anlamlarına gelir.

ADL

Âdil olmak, insaflı olmak, işi doğru olmak; yoldan sapmak, meyletmek, dönmek, eşit davranmak, düzeltmek, doğrultmak, doğru dürüst olmak, şirk koşmak ve zulmetmek anlamlarındaki “a-d-l” kökünden türeyen bir isim olup adalet, âdil, güvenilir, doğruluk, benzer, nazîr, eş, nafile, fidye demektir.

AHKÂM

bk. Hüküm.

AHKÂM-I HAMSE

Beş hüküm anlamına gelen “ahkâm-ı hamse”; vacip, mendup, mubah, mekruh ve haram’dan oluşan teklifi hükümlere denir.

AHKÂMÜ’L-KUR’ÂN

Kur’ân hükümleri anlamına gelen “ahkâmü’l-Kur’ân”; ibâdet, muâmelat, keffâret ve ukûbât ile ilgili âyetlerin yorumunu konu edinen bilim dalına ve bu dalda yazılan eserlere denir.

AHSENÜ’L-HÂKİMÎN

Allâh’ın sıfatlarından olan bu tabir, hükmedenlerin en iyisi demektir. (bk. Hâkim) (İ.K.)

AHSENÜ’L-HÂLİKÎN

Allah’ın sıfatlarından biri olup, yaratanların, takdir ve tasvir edenlerin en güzeli, en iyisi demektir. Bu sıfat; Allah’ın mutlak ve mükemmel yaratıcı, takdir edici olduğunu ifade eder. Kur’ân’da iki âyette geçmektedir: “Yaratanların en güzeli Allah ne yücedir.” (Mü’minûn, 23/14; bk. Sâffât, 37/125) (bk. Hâlik) (İ.K.)

AKİT

Sözlükte “bağ” anlamına gelen akit, ıstılahta, hukukî sonuç doğurmak, yani bir hak veya hukukî ilişkiyi kurmak, değiştirmek veya ortadan kaldırmak amacıyla, iki veya daha çok kimsenin veya kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile gerçekleştirdikleri işlem, sözleşme, mukavele, kontratı ifade eder.

A’LEM

Allâh’ın sıfatlarından biri olan a’lem, daha iyi bilen, en iyi bilen demektir. (bk. Âlim) (İ.K.)

ALEYHİ’S-SELÂM

Selam üzerine olsun anlamına gelen bir dua ve dilek cümlesidir. Bu dua, peygamberlerin adı anılınca saygı ifadesi olarak kullanılır. (bk. Selâm, Salvele) (İ.K.)

ALÎ

Allâh’ın sıfatlarından biri olan alî, şânı, kadri yüce ve kudreti büyük olan demektir. (bk. A’lâ) (İ.K.)

ALIŞVERİŞ

bk. Bey’.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here