sohbet odaları

‘U’ Kategorisindeki Yazılar

UBÛDİYET

Sözlükte “kulluk, kölelik, aşırı bağlılık, itaat” anlamına gelen ubûdiyet, ıstılahta, ahidlerde vefalı olmak, İslâm’ın çizdiği sınırları muhafaza etmek, elde olana razı olmak, elde olmayana da sabretmek demektir.

UCB

Sözlükte “kendini beğenme, kibir, böbürlenme ve şımarma” anlamına gelen ucb, dinî bir kavram olarak, kişinin sahip olduğu amel, mahâret, san’at, mal, makam, güzellik ve ilim gibi nimetleri büyük görerek bunların gerçek sahibinin Allah olduğunu unutması, bir gün yok olup gideceğini düşünmemesi demektir. Çok kötü bir huy olan kendini beğenme, kibir ve gururun sonucudur, ruhî yükselmeye […]

UDHİYE

Udhiye, Allah’a yakınlaşmak amacıyla, usulüne uygun olarak kurban edilen, belirli şartları taşıyan hayvan demektir. (bk. Kurban) (İ.P.)

UHUD

Medine yakınında bir dağın adıdır. Burada 27 Mart 625 Cumartesi günü Mekke müşrikleriyle Müslümanlar arasında “Uhud Gazası” diye anılan savaş yapılmıştır.

UKAB

Sözlükte “kartal ve karakuş” anlamına gelen ukab, Peygamberimizin savaşlarda kullandığı bayrak veya sancağın adıdır.

UKÛBÂT

Ukûbât cezâlar anlamına gelmektedir. Genel olarak furû-ı fıkıh, ibadet, muâmelât ve ukûbât şeklinde üç ana bölüme ayrılmış olup, ukûbât bölümünde ceza hukuku işlenmiştir. (bk. Ceza) (İ.P.)

ULEMÂ

Sözlükte “bilginler” anlamına gelir. İslâm Dininde bilginler toplum içinde muayyen bir sınıf ve zümre oluşturmazlar.

ULÛHİYET

İlâhlık sıfatı veya tanrılık vasfı demektir.

ULÜVV

“Alâ” fiilinin mastarı olup büyüklenmek, azmak, taşkınlık etmek, zorbalık yapmak, üstüne çıkmak ve yükselmek demektir.

ULYÂ

bk. Ulüvv.

UMRÂ

Umrâ, bir kimsenin, mülkiyeti kendinde kalmak kaydıyla, yaşadığı sürece ücretsiz olarak kullanmak üzere bir akarı diğerine vermesidir.

UMRE

Sözlükte “ziyaret etmek” anlamına gelen umre, dinî bir kavram olarak, özel bir şekilde Kâbe’nin ziyaret edilmesini ifade etmektedir. Arafe, nahr ve teşrik günleri dışında senenin her zamanında yapılabilen bu ibadetin ömürde bir defa yapılması sünnet-i müekkededir.

UMRE TAVAFI

Umre tavafı bütün mezheplere göre umrenin farzlarından biridir.

UMÛM-İ BELVÂ

Belvâ kelimesi musibet, tecrübe anlamına gelmektedir.

URBÛN

Kaporalı alışveriş ve cezâî şart anlamına gelmektedir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here