sohbet odaları

‘Ü’ Kategorisindeki Yazılar

ÜCRET

İcâre akdinde menfaatin karşılığı olarak ödenen şeye denir. (bk. İcâre) (İ.P.)

ÜÇ AYLAR

Hicrî aylardan Recep, Şabân ve Ramazan aylarına denir.

ÜLFET

Sözlükte “dostluk, arkadaşlık, kaynaşma, alışma ve anlaşma” anlamına gelen ülfet, tasavvufta, samimi olmak, insanlarla ünsiyet etmek, iyi geçinmek, herkesle anlaşmak demektir. İnsan, sosyal bir varlıktır.

ÜLÜ’L-`AZM

Azim, aksiyon, karar, irade ve sabır sahipleri demektir. Bu tabir Kur’ân’da bir âyette geçmiş (Ahkâf, 46/35) ve bununla Hz. Nuh, Hz. İbrâhim, Hz. Musa, Hz. İsâ ve Hz. Muhammed (a.s.) kastedilmiştir. (İ.K.)

ÜLÜ’L-EBSAR

Basiret sahibi kişiler demektir. Ebsar, basiret kelimesinin çoğuludur. Kur’ân’da 4 âyette geçmiştir. (bk. Basiret) (İ.K.)

ÜLÜ’L-ELBÂB

Ülû sahip demektir.

ÜLÜ’L-EMR

İş, emir, buyruk sahipleri demektir.

ÜLÜ’L-ERHAM

Rahim sahipleri demektir. Erham, rahim kelimesinin çoğuludur. Rahim, anne tarafından akrabalara denir. İki âyette geçmiştir (Enfâl, 8/75; Ahzâb, 33/6). (İ.K.)

ÜMMET

Ümmet kelimesi “e-m-m” kökünden bir isim olup asıl anlamı, sınıf ve cemaat demektir.

ÜMMÎ

Sözlükte “ümm”, anne, bir şeyin aslı, bir toplumun reisi; ümmî ise anneci, anne tarafını tutan, anneye mensup demektir. Istılahta; ümmî, kitâbî bilgilerle zihni doldurulmamış, doğal hali üzerine kalmış, okuyup yazarak tahsil görmemiş kimseye denir.

ÜMMÜ VELED

Kelime anlamı bakımından “çocuk annesi” demek olan ümmü veled, bir fıkıh kavramı olarak, efendisinden çocuk doğuran cariyeyi ifade etmektedir.

ÜSLÛBÜ’L-KUR’ÂN

Üslûp; tarz, yol, biçim, metot, usul; uslûbü’l-Kur’ân ise, Kur’ân üslûbu demektir. Bununla maksat; Kur’ân’ın hem içerik ve anlam hem de şekil ve lafız yönünden kendine özgü bir metodunun olmasıdır.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here