sohbet odaları

‘T’ Kategorisindeki Yazılar

TAASSUP

Sözlükte “bir dine, bir görüş ve düşünceye veya bir partiye aşırı ve körü körüne bağlanmak, taraf olmak, akraba ve kavminin fertlerine yardım etmek ve onları aşırı biçimde kayırmak” anlamlarına gelen taassup, terim olarak, din, ahlâk, âdet gibi konularda haksızlık ve husumet derecesine varacak kadar saplantıya düşmek demektir.

TABAKA

Sözlükte “birbirine benzeyen, yüksek rütbe” anlamlarına gelir.

TÂBİÎ

Sahabe’den herhangi birisiyle kısa ya da uzun karşılaşıp Müslüman olarak vefat eden kimselere tâbiî” denir.

TA’DÎL-İ ERKÂN

Rükünlerin düzeltilmesi, düzgün, yerli yerinde ve doğru yapılması anlamına gelen ta’dîl-i erkân, dinî bir kavram olarak, namazın rükünlerinin düzgün ve kıvamında yerine getirilmesini ifade etmekte olup, namazın vaciplerindendir.

TAFSÎLÎ İMAN

İman edilecek esasların her birine ayrı ayrı, açık ve geniş bir şekilde iman etmeye tafsîlî iman denir.

TAĞUT

bk. Tuğyan.

TAHALLÜL

Sözlükte “haram iken helâl olmak” anlamına gelen “tehallül”, ihram yasaklarının sona ermesi, ihram’dan çıkma demektir. İki tehallül vardır. Kurban bayramının birinci günü tıraş olduktan sonra birinci tehallül gerçekleşir. Bu durumda cinsel ilişki dışında bütün ihram yasakları sona erer. Ziyaret tavafından sonra ikinci tehallül gerçekleşir. Bununla cinsel ilişki yasağı da kalkar. (bk. Hac) (İ.K.)

TAHAMMÜL VE EDÂ

Hocadan hadisi almaya tahammül, öğrenciye rivâyet etmeye edâ denir. Edâ ve tahammül yöntemleri aynıdır. Çünkü her ikisi de birer rivâyet olayıdır. Hadis tahammül yolları şunlardır: Semâ, kıraat (arz), icâzet, münâvele, kitâbe, i’lâm, vasiyye, vicâde. (A.G.)

TAHARET

Taharet temizlenme, temizlik anlamına gelmektedir.

TAHDİS

Hadislerin “haddesenâ” veya “haddesenî” lafızlarıyla rivâyet edilmesine “tahdis” denir. (bk. Semâ). (A.G.)

TÂHİR

Temiz ve pâk olan, ayıplardan ârî demektir. (İ.P.)

TAHİYYETÜ’L-MESCİD NAMAZI

Kelime anlamı bakımından mescidin selamlanması, saygı gösterilmesi demektir. Dinî bir kavram olarak, camiye giren kimsenin, mescidlerin sahibi olan Allah’a saygı ve ta’zîm amacıyla iki rekat namaz kılması anlamına gelir.

TAHİYYETÜ’L-MESCİD TAVAFI

Kudûm, ziyaret, umre, veda ve nezir tavafının dışında Mescid-i Haram’a her gidildiğinde yapılan tavafa denir, bu tavafın yapılması müstehaptır. (İ.K.)

TAHKÎKU’L-MENÂT

Kelime anlamı itibariyle,”sebebi tahkik etme” anlamına gelen tahkîku’l-menât, bir fıkıh usulü terimi olarak, herhangi bir yolla illet tespit edildikten sonra, o illetin kapsamına giren uygun nitelikleri belirlemektir. Örneğin, şarabın yasak oluşunun illeti sarhoş etmesidir; diğer içeceklerde bu niteliğin bulunup bulunmadığını araştırarak ortaya koymak, tahkîku’l-menâttır. (bk. Kıyas, İllet) (İ.P.)

TAHLİL

bk. Hülle.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here