sohbet odaları

‘S’ Kategorisindeki Yazılar

SÂ’

Sâ’, eskiden kullanılan bin dirhemlik bir ölçeğin ismidir. Genellikle buğday, arpa gibi hububâtın ölçüldüğü sâ’, günümüzde kabul edilen ondalık sisteme dayalı gram, kilogram gibi ölçülere göre, 2,917 gr. gelmektedir. (İ.P.)

SÂBIK

Birinin ilerisine, önüne geçmek, gâlip gelmek, üstün olmak anlamındaki “sebeka” fiilinin ism-i faili olan sâbık, öne geçen, üstün ve gâlip gelen demektir.

SABIR

Sözlükte “dayanma, dayanıklılık” gibi anlamlara gelen sabır, ahlâkî bir kavram olarak, başa gelen musibetlerden dolayı Allah’tan başka kimseye şikayetçi olmamak, yakınmamak, sızlanmamak; nefse ağır gelen ve hoşa gitmeyen şeyler karşısında dünya ve âhiret yararını düşünerek, ruhi dengeyi bozmamak için insanın kalbinde bulunmakta olan sükûnet ve dayanma gücü demektir.

SABÛR

Birini bir şeyden alıkoymak, hapsetmek, tutmak, dayanmak, kefil olmak, kefil vermek anlamlarındaki “s-b-r” kökünden türeyen ve “sâbir” kelimesinin mübalağalı şekli olan sabûr, çok sabırlı demektir.

SADAKA

Allah Teâlâ’nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma demektir.

SADAKA-İ FITIR

Halk arasında fitre de denilen sadaka-i fıtır, sadaka kelimesi ile iftar etme, Ramazan Bayramı, yaratılış anlamına gelen fıtır kelimesinin bileşiminden meydana gelmiştir.

SADAKALLAHÜ’L-ÂZİM

“Allah doğru söyledi” demektir.

SADÎK

Sadîk, “sıdk” kökünden gelen dost anlamında bir isimdir.

SÂDIK

Doğru sözlü olmak, gerçeği söylemek, doğru haber vermek, sözünü (va’d ve vaîdini) yerine getirmek, öğüt ve sevgide samimi, iş ve işlemlerde dürüst ve güvenilir olmak, hükmün vâkıaya uygun olması anlamlarındaki “s-d-k” kökünden türeyen sâdık doğru sözlü, samimi, dürüst, ihaneti ve yalanı bulunmayan demektir.

SAF

Saf, cemaatle kılınan namazlarda, cemaatin aynı hizada durmalarını ifade etmektedir.

SAFÂ VE MERVE

Kâbe’nin doğusunda bulunan iki küçük tepeciğin isimleridir.

SAHABÎ

Sözlükte “arkadaş, dost” anlamlarına gelir.

SAHÎ

Allah’ın sıfatlarından biri olup, cömert anlamına gelmektedir. (bk. Cevâd) (İ.K.)

SAHÎHÂN

İki sahih eser anlamına gelen “Sahîhân”, Buhârî ve Müslim’in “el-Câmiu’s-Sahih” isimli eserlerinin ikisine birden verilen unvandır. (A.G.)

SAHİB-İ TERTÎB

Tertîb sözlükte düzenli, sıralı anlamına gelmektedir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here