sohbet odaları

‘Ö’ Kategorisindeki Yazılar

ÖDÜNÇ

Ödünç verme, Türkçe’de karz ve âriyet olmak üzere iki anlamda kullanılmaktadır.

ÖRF

Örf kelimesi sözlükte “ibtidâî tabîi örf, ıstılah, ma’rûf, ihsan, cûd, sahâ, kerem, vergi, atıyye, tanıma, bilme, ikrar eyleme, yüksek kumluk, yüksek yer, at yelesi, horoz ibiği, deniz dalgası, sabır” gibi anlamlara gelmektedir.

ÖŞÜR

Sözlükte “onda bir” anlamına gelen öşür, dinî bir kavram olarak, zirâi mahsullerden alınan vergi veya zekata denir.

ÖTENAZİ

Sözlükte “iyi ölüm, güzel ölüm, kolay ve rahat ölüm” anlamına gelen “ötenazi” terim olarak; iyileşmesi imkânsız bir hastalığa yakalanmış ve dayanılmaz acılar içerisinde kıvranan bir kişinin hayatını, kendi veya kanunî temsilcisinin isteği üzerine, acı vermeyen bir yöntemle sona erdirilmesine denir.

ÖZÜR

Dinmeyen burun kanaması, yaradan kan sızması, idrar tutamama, devamlı kusma, hayız ve nifas dışındaki kadınların akıntısı gibi bedenî rahatsızlıklar, en az bir namaz vakti süresince devam etmesi halinde özür olarak kabul edilmiştir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here