sohbet odaları

‘L’ Kategorisindeki Yazılar

LAĞV YEMİNİ

Sözü kuvvetlendirme amacı taşımayan, kasıtsız olarak edilen yemin anlamına gelir. (bk. Yemîn) (İ.P.)

LÂHİK

Sözlükte “birinin ardından yetişmek, tâbi olmak; birinci meyveden sonra gelen ikinci meyve” gibi anlamlara gelen lâhik, namaza imam ile başlayıp, namaz esnasında başına gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple namazın bir kısmını imam ile birlikte kılamayan kimse demektir.

LAHİT (LAHD)

Lahit, kabirde kıble tarafında açılan oyuğa verilen isimdir.

LAHN

Sözlükte “kıraatte hata etmek, başkasının anlayamayacağı şekilde birine konuşmak, irabda hata ederek konuşmak, lehçe, lugat, dil, makam, nağme, melodi, ses, nota” gibi anlamlara gelen lahn, dinî bir kavram olarak, Kur’ân-ı Kerim okurken yapılan hatayı ifade etmektedir.

LÂİKLİK

Lâik sözlükte “ruhanîlerin yoluna ve cemaatına mensup olmayan kimse, dinî olmayan şey, fikir, müessese, sistem ve prensip” demektir.

LAKÎT

Sözlükte “yerden alınıp kaldırılan şey, sokağa bırakılmış ana-babası bilinmeyen çocuk” gibi anlamlara gelen lakît, bir fıkıh terimi olarak, anne babası bilinmeyen, sahipsiz buluntu, çocuk demektir.

LÂNET

Sözlükte “kovma, hayırdan uzaklaştırma” anlamına gelen lânet, dini bir kavram olarak dünyada Allah’ın rahmet ve yardımını kesmesi, âhirette ise cezalandırması demektir.

LATÎF

Kibar, nâzik, ince, şeffaf ve küçük olmak; merhametle ve şefkatle davranmak; yaklaşmak ve iyilik yapmak anlamındaki “l-t-f” kökünden türeyen latîf, zarîf, ince; kesîf olmayan, ince anlamlı, manası gizli, kapalı olan söz demektir.

LEDÜN İLMİ

Ledün, zaman ve mekân zarfıdır, “…de,..da, yanında, nezdinde, zamanda” anlamına gelir.

LEVH-İ MAHFUZ

Levh, üzerinde yazı yazılan tahta, masa veya düz yüzey demektir.

LEVM

Sözlükte “kınamak, azarlamak” demektir.

LIHYE-İ SAÂDET

Lıhye sakal demektir.

LİÂN

Sözlükte “lânetleşme, birbirine lânet etme” gibi anlamlara gelen liân, bir fıkıh terimi olarak, karısının zina ettiğini veya çocuğunun kendine ait olmadığını iddia eden ve bu iddiasını gerektiği şekilde ispat edemeyen koca ile karısının, mahkeme huzurunda özel bir şekilde yemin ve lânetleşmeleri üzerine hakim tarafından evliliklerine son verilmesini ifade eder.

LİFÂFE

Sözlükte “sargı, dolak, kapçık” gibi anlamlara gelen lifâfe, dinî bir kavram olarak, cenâzeyi baştan ayağa kadar örten ve kefenin en üstüne gelen parçasıdır. (bk. Kefen, Tekfîn) (İ.P.)

LİKÂ

Sözlükte “bir kimse ile görüşme, karşılaşma, sohbet etme” anlamlarına gelen likâ, hadis ilminde, bir râvînin hadis alma maksadıyla hocasıyla bir araya gelmesine “likâ” denir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here