sohbet odaları

‘I’ Kategorisindeki Yazılar

IRZ

Sözlükte “kişinin bedeni, ruhu, övgüye değer yaratılışı, soyu sopu” gibi anlamlara gelen ırz (çoğulu a’râz), bir kavram olarak, insanın mânevî kişiliği, haysiyet, şeref ve saygınlığı, her türlü tecavüz karşısında dokunulmazlığı bulunan kişilik değerleri demektir.

ISKAT VE DEVİR

Sözlükte “ıskat, düşürmek; devir ise, döndürmek, çevirmek” anlamına gelmektedir.

ISKAT-I CENÎN

Iskat-ı cenîn, döllenme gerçekleştikten sonra rahimde oluşan ceninin dış etki ve müdahale ile düşürülmesi; yani çocuk düşürme demektir.

ISLAH

Sözlükte “layık olmak, iyi olmak, barıştırmak, iyilik yapmak, düzeltmek ve onarmak” demektir.

ISTISHÂB

Sözlükte “birlikte olmak, ayrılmamak, beraberliğin devamını istemek” anlamlarına gelen ıstıshâb, fıkıh usulünde, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, geçmişte sabit olan bir durumun varlığını koruduğuna hükmetmek demektir.

ISTISLÂH

Barışmak, sulh olmak anlamlarına gelen ıstıslâh, fıkıh usûlü terimi olarak, mesâlih-i mürsele delilini benimseyip kullanmak demektir. (bk. Maslahat) (İ.P.)

ISTISNÂ’

Sözlükte “yaptırmak, bir şeyi yapmasını istemek” anlamlarına gelen ıstısnâ’, bir fıkıh terimi olarak, bir sanat sahibinden belirli bir şeyi yapması için kurulan akdi ifade eder. Bu akitte, ısmarlanan şeyin malzemesi veya hammaddesi yapan kişiye aittir.

ITÂK (Itk)

Kölenin hürriyetine kavuşturulması anlamına gelen bir fıkıh terimidir. (bk. Azât Etmek) (İ.P.)

IYÂL

Bir kimsenin bakmakla yükümlü olduğu, eşi, çocukları, ana-babasına denir. (bk. Nafaka) (İ.P.)

IZDIBÂ

Sözlükte “bir şeyi koltuğun altına sokmak” anlamına gelen ızdıbâ, hac ve umrede erkeklerin, sağ omuzlarını dışarıda bırakacak şekilde ihram giymelerine denir.

IZDIRÂR

Zarûret hali anlamına gelen fıkhî bir terimdir. (bk. Zarûret) (İ.P.)

IZHAR

Tecvit kurallarından biridir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here