sohbet odaları

‘D’ Kategorisindeki Yazılar

DÂBBETÜ’L-ARZ

Sözlükte “canlı, hafif yürüyen, debelenen, binek hayvanı, nüfûz ve sirâyet eden” anlamlarına gelen dâbbe kelimesi ile yeryüzü anlamına gelen arz kelimesinin birleşmesinden oluşan bir terkiptir.

DAHVE-İ KÜBRÂ

Kaba kuşluk vaktini ifade etmek için kullanılan bir tabirdir.

DAHVE-İ SUĞRÂ

Güneşin doğduktan sonra 5º (bir mızrak boyu) yükselmesinden itibaren başlayan zaman, işrak vakti anlamına gelmektedir. (İ.P.)

DÂİM

Bir şey devamlı olmak, sabit olmak, durmak ve ikâmet etmek anlamındaki “d-v-m” kökünden türeyen dâim devamlı, daima ve sabit demektir.

DALÂLET

Gizlemek, kaybolmak, sapmak, unutmak ve doğru yolu bulamamak gibi anlamlara gelir.

DARB-I MESEL

Eskiden söylenen ve bir hikmeti içeren söz anlamına gelen bir tâbir olup Türkçe karşılığı ata sözüdür. Tefsîr usulünde darb-ı mesel’e “emsâlü’l-Kur’ân” denir. (bk. Emsâlü’l-Kur’ân) (İ.K.)

DÂRR ? NÂFİ’

Zarar vermek, mecbur etmek anlamındaki “d-r-r” kökünden türeyen dârr, zarar veren; fayda vermek, faydalı olmak anlamındaki “n-f-`a” kökünden türeyen nâfi’ ise, fayda veren, faydalı olan demektir.

DÂRU’L-ÂHİRE

Son yurt demektir.

DÂRU’L-BEKÂ

“Dâr”, ev, yurt; “bekâ” sonsuzluk “Dâru’l-bekâ” ise sonsuzluk, ebedîlik yurdu demektir. Bu tâbir ile maksat; ölüm, yokluk ve sonu olmayan âhiret hayatı, cennet ve cehennemdir. (bk. Âhiret) (İ.K.)

DÂRU’L-BEVÂR

Helâk yurdu demektir.

DÂRU’L-FÂSİKÎN

Fasıkların yurdu demektir.

DÂRU’L-HADÎS

Hadis evi, hadis okulu anlamlarına gelen dâru’l-hadis, terim olarak, hadis ilimlerinin öğretildiği özel branş okullarına verilen isimdir.

DÂRU’L-HULD

Ebedîlik, ölümsüzlük, sonsuzluk yurdu demektir.

DÂRU’L-KARÂR

Sürekli, ebedî kalınacak yurt demektir.

DÂRU’L-MÜTTEKÎN

Muttakilerin yurdu demektir. Dâru’l-muttekîn’den maksat, cennettir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here