sohbet odaları

HİLM

Sözlükte “sabırlı ve hazımlı, akıllı ve ağırbaşlı olmak” anlamlarına gelen hilm, bir ahlâk kavramı olarak, akıllı ve kültürlü olmakla elde edilen, beşerî ilişkilerde bağışlayıcı, hoşgörülü ve uygarca davranmayı sağlayan ahlâkî erdem demektir. Kur’ân’da “akıl” anlamında olmak üzere bir âyette çoğul şekliyle (ahlâm) (Tûr, 52/32), onbir âyette de esmâ-i hüsnâdan biri olan halîm (hilim sahibi) kalıbıyla geçmektedir (bk. Halîm). Hz. Peygamber, Eşec el-Abdî adlı sahabiyi överken şöyle buyurmuştur: “Sende Allah’ın sevdiği iki haslet vardır; biri hilim, diğeri de teennidir” (Müslim, İmân, 25, 26; Ebû Dâvûd, Edeb, 149). Hz. Ömer, Hz. Ebû Bekir’in devlet başkanlığına kendisinden daha layık olduğunu ifade etmek üzere, “O benden daha halim (akıllı, deneyimli, olgun) dur” demiştir (Buhârî, Hudûd, 31). Hilm; sabır, sekinet ve vakardır, ağır başlılık ve yumuşak huyluluktur, öfkeye, ihtiraslara ve bencil duygulara hâkim olmaktır, güçsüzlük ve onursuzluktan kaynaklanan bir zillet ve acz değildir. Kur’ân’da baştan sona kadar hilim ruhu mevcuttur. Bu sebeple İslâm ahlâkının, dolayısıyla müslümanın karakterini belirleyen temel erdem hilmdir. (M.C.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here