sohbet odaları

HİLÂFET

Sözlükte “birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, vekalet etmek, temsil etmek” gibi anlamlara gelen hilafet, bir kavram olarak, Hz. Peygamber’den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder. Halife de, bir kimsenin yerine geçen, onu temsil eden kimse demek olup İslam tarihinde terim olarak devlet başkanı için kullanılmıştır.

Kur’an-ı Kerim’de halife (çoğulu halaif, hulefa) kelimesi tarihsel süreçte kazandığı terim anlamıyla geçmeyip bu kelime ile, insanoğlunun Allah’ın yeryüzündeki halifesi olduğu, insanın yeryüzünde iyi ve güzeli temsil etme, yararlı işler yapma ve bu şekilde Yaratanın huzuruna çıkma göreviyle yükümlü olduğu anlatılır. Hadislerde devlet başkanı, yönetici, lider anlamında hilafet kelimesi ve halife, imam, emîr kelimeleri sıkça geçmektedir.

Halife ve hilafet konusunda klasik literatürde yer alan ayrıntılı bilgiler ve görüşler, o güne kadarki geleneğin ve o günün hilafet ve saltanat sisteminin olumlu veya olumsuz tesirleri altında ortaya çıkmış tespit, öneri ve bakış açıları olup mevcut şartlar içinde yönetimde adaleti, iç denetimi ve toplumsal uzlaşıyı sağlamaya matuf çabaları da içinde barındırır. (İ.P.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here