sohbet odaları

İSTİNBAT

Sözlükte “kuyu kazmak suretiyle su çıkarmak, çalışıp düşünerek bir şeyi meydana çıkarmak, gizli ve örtülü bir şeyi ortaya çıkarmak” anlamlarına gelen istinbat, bir fıkıh terimi olarak, nasslardan hüküm çıkarmak anlamına gelmektedir. İstinbat tabiri Kur’ân-ı Kerim’de de, bu manaya uygun olarak, kapalı, düşünmeye muhtaç bir haber üzerinde düşünerek kastedilen manaya ulaşmak anlamında kullanılmıştır (Nisâ 4/83).

Fıkıh usulünde, deliller ikiye ayrılır; nasslar ve nass olmayanlar. Nasslar Kur’ân âyetleri ve Hz. Peygamber’in hadisleridir. Nass olmayanlar ise, kıyas, istihsan, örf gibi delillerdir. Esasen fıkıhta her türlü istinbat Kur’ân ve sünnete dayanmaktadır.

Nasslardan hüküm çıkarma metotları iki grupta toplanır; manevî metotlar, lafzî metotlar. Manevî metotlar, kıyas, istihsan, mesâlih-i mürsele, zerâyi gibi, nass olmayan delillerden hüküm çıkarma yollarıdır. Lafzî metotlar ise, nassların lafızlarını, bunların açıklık kapalılık yönünden delaletini, delalet ettiği umum ve hususunu anlama esasına dayanır. (bk. Delâlet, İçtihât) (İ.P.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here