sohbet odaları

İSRÂİLİYYÂT

“İsrâiliyye” kelimesinin çoğuludur. Sözlükte “İsrâilî bir kaynaktan aktarılan kıssa veya hâdise” anlamındadır. “İsrâîl” kelimesi İbranice’dir. “İsrâ”, kul, “îl” ise Allah demektir. “İsrâîl”, Allah’ın kulu anlamına gelir. İsrâîl, Yakup (a.s.)’ın adıdır. Kur’ân, Yahudilerden “Beni İsrâîl” (İsrail oğulları) şeklinde söz eder.

Terim olarak İsrâiliyyât; İslâm’a, özellikle tefsîr ve hadis ilmine girmiş olan Yahudi, Hristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dinin lehine veya aleyhine uydurulmuş, Peygamber (a.s.)’e, sahâbe ve daha sonra gelen nesillere izâfe edilen her türlü haberlere denir. İslâm’ın özüne ve ilkelerine uymayan her şey bu kelimenin kapsamına girer. Tefsîr ve hadise daha çok Yahûdi kültüründen girdiği için bu kelime kullanılmıştır.

İsrâiliyyât, senet ve metin yönünden sahîh ve sağlam veya zayıf veya uydurma olabildiği gibi inanç, ibâdet, dinî ahkâm, va’z ve nasihatla ilgili de olabilir. İsrâiliyyât, İslâm’a uyup uymama bakımından üç kısımdır. İslâm’a uygundur veya İslâm’a zıttır veya doğrulama ya da yalanlama imkânı yoktur. İslâm’a uygun olmayan söz, kıssa ve haberlerin değeri yoktur. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here