sohbet odaları

İRTİFAK HAKKI

Sözlükte “irtifak kelimesi yaslanmak, faydalanmak; dayanılan, faydalanılan şey” anlamlarına gelmektedir. İrtifak hakkı ise, fıkıhta bir gayri menkul üzerine, diğer bir gayri menkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan aynî haktır. İrtifak hakları, istifade edenler bakımından şahsî irtifaklar ve aynî irtifaklar şeklinde ikiye ayrılır. İrtifak hakkı kısmen ferdîleştirilmiş, belirli bir kişiye tahsis edilmiş ise bunlara şahsî irtifak denir. Şahsî irtifaklardan intifâ ve süknâ hakkı gibi, zarûrî olarak şahsa bağlı kurulan irtifak hakları başkasına devredilemez ve miras bırakılamaz. Bunların dışındaki şahsî haklar ise, şahsa bağlı olarak kurulabileceği gibi, devri ve mirasçılara intikali mümkün olarak da kurulabilir. Hakk-ı teallî de denilen üst hakkı bu tür irtifaklardandır.

İrtifak bir diğer gayri menkul lehine de kurulabilir. Bu takdirde aynî irtifak söz konusudur. İrtifak hakkı, lehine kurulan gayri menkulün mülkiyetinden ayrılmaz; irtifak hakkına sahip gayri menkulün mülkiyetine sahip olan aynı zamanda irtifak hakkına da sahip olur. İrtifak hakları, akit içinde koşulan şart, satım sözleşmesi, vasiyet, izin, umumî ortaklıktan istifade gibi yollarla kurulur.

Fıkıh literatüründe geçen irtifak hakları, şirb, mecrâ, mesîl, mürûr, teallî ve civar haklarıdır. (bk. Hakk-ı Civâr; Hakk-ı Mecrâ; Hakk-ı Mesîl; Hakk-ı Mürûr; Hakk-ı Şirb; Hakk-ı Teallî) (İ.P.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here