sohbet odaları

İLÂH

İbadet etmek anlamındaki “e-l-h” kökünden türeyen ilâh ma’bud demektir. Çoğulu âlihedir. Hak veya batıl her ma’buda ilâh denir.

Kur’ân’da ilâh kelimesi 111 defa tekil, 2 defa ikil, 15 defa çoğul olarak geçmiştir.

Allah’tan başka ilah olmadığı, Kur’ân’da;”Lâ ilâhe illâllâh”, Allâh’tan başka ilâh yoktur (Muhammed, 47/19) cümlesi ile ifade edildiği gibi;

“Lâ ilâhe illâ ene”, benden başka ilah yoktur (Nahl, 16/2),

“Lâ ilâhe illâ ente”, senden başka ilah yoktur (Enbiyâ, 21/87),

“Lâ ilâhe illâ hû”, O’ndan başka ilah yoktur (Duhân, 44/8),

“Hüvallâhü’l-vâhid”, O Allah tektir (Zümer, 39/4),

“İlâhüne ilâhun vâhid”, ilahımız bir tek ilahtır (Nahl, 16/22),

“İlâhüküm ilâhün vâhid”, ilahınız bir tek ilahtır (Bakara, 2/163),

“İnne ilâheküm levâhid”, gerçekten ilahınız elbette tektir, (Sâffât, 37/4),

“Ennemâ ilâhüküm ilâhün vâhid”, ilahınız ancak bir tek ilahtır (Fussilet, 41/6),

“İnnemâ hüve ilâhün vâhid” O, ancak bir tek ilahtır (Nisâ, 4/171; En’âm, 6/19),

“İnnemallâhü ilâhün vâhid” gerçekten Allah, ancak bir tek ilahtır (Nisâ, 4/171),

“Mâ min ilâhîn illâ ilâhün vâhıd” bir tek ilahtan başka ilah yoktur, (Mâide, 5/73),

“Mâ leküm min ilâhîn ğayruhû” sizin için O’ndan başka ilah yoktur (A’râf, 7/73),

“Mâ min ilâhîn illâllâh” Allah’tan başka ilah yoktur (Âl-i İmrân, 3/62),

“E ilâhün ma’allah”, Allah ile birlikte başka ilah mı var? (Neml, 27/63),

“Allahü lâ ilâhe illa hû”, Allah’tan başka ilah yok sadece O vardır (Teğâbun, 64/13),

“Hüvallâhüllezî lâ lâhe illâ hû”, O Allah ki O’ndan başka ilah yoktur (Haşr, 59/23),

“Hüvellezî fissemâi ilâhün ve fi’lardı ilâhün”, gökte tek ilah O’dur, yerde tek ilah O’dur” (Zuhruf, 43/84), cümleleriyle de ifade edilmiştir.

Hamdi Yazır, “lâ ilâhe illâ hu” mukallitlerin tevhîdi, “lâ ilâhe illâ ente” âriflerin tevhîdi, “lâ ilâhe illâ ene” Allah’ın tevhîdi olduğunu söylemiştir.

“İlâh” kelimesi; Kur’ân’da; Allah’ın isim-sıfatı olarak kullanılmış ve “ilâh” kelimesi hep nekre olarak zikredilmiş “el-ilah” şeklinde marife olarak geçmemiştir. Yerde ve göklerde Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve göklerin fesada uğrayacağı (Enbiyâ, 21/22) bildirilmiş, Allah’tan başka tanrı edinenlerden söz edilmiş (En’âm, 6/74) ve bu kimseler kınanmıştır. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here