sohbet odaları

İHTİKÂR

İhtikâr veya karaborsacılık; halkın ihtiyaç duyduğu malları toplayıp, fiyatları yükselsin diye satmayıp saklamak demektir. İhtikâr, malı stok ederek talebi artırmak suretiyle malın pahalanmasına sebep olmak ve fiyatlar yükselince malı satarak aşırı ve haksız kazanç elde etmek olduğundan bütün dinlerde ve hukuk düzenlerinde yasaklanmıştır.

İslâm dininde ihtikâr, tahrimen mekruh olup, bunu yapan kimse Allâh katında sorumludur. Rasûlullah, “Kim karaborsacılık yaparsa, o, âsîdir, günahkârdır” buyurmuşlardır (Müslim, Müsakât, 26).

Karaborsacılık haksız bir kazanç yoludur. Karaborsacılık yapan kimse, kendi menfaati için başkalarını sıkıntıya sokan ve içinde yaşadığı topluma haksızlık eden sömürücü bir zâlimdir. Bu sebeple Hz. Peygamber; “uzak yerden mal getirip piyasaya süren rızıklanmış, karaborsacı ise lânetlenmiştir” buyurmuşlardır (İbn Mâce, Ticaret, 12).

Toplumun sıkıntılı anlarında, halkın ihtiyaç duyduğu maddeler üzerinde karaborsacılık yaparak vurgun vurmak isteyen; mutluluğunu insanların sıkıntısında arayan karaborsacının karanlık ruhî yapısını Hz. Peygamber şöyle açıklar: “Karaborsacı ne kötü insandır! Allâh Teâlâ fiyatları ucuzlatırsa üzülür; fiyatlar yükseldiğinde ise sevinir.” (Tecrid-i Sarih, VI/449)

Dürüstlük ve ahlâkî değerlerle bağdaşmayan, din kardeşliği anlayışına ters düşen karaborsacılık, Müslümana asla yakışmayan çirkin bir iş ve kötü bir davranıştır. Bu davranış Allâh’a ve topluma karşı işlenen o derece büyük bir suçtur ki, ihtikârdan kazandığı paranın tamamını sadaka olarak dağıtsa, Allâh katında makbul olmaz; üstelik karaborsacılığının günahına da keffâret olmaz. (İ.P.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here