sohbet odaları

KUDÛM TAVAFI

Sözlükte “bir yere gelmek veya varmak” anlamına gelen “kudûm” kelimesi, bir hac terimi olarak; “ifrad haccı” yapanların Mekke’ye vardıklarında yaptıkları ilk tavaftır. Bu tavafın yapılması sünnettir.

İfrad haccı niyetiyle ihrama giren ancak Mekke’ye uğramadan doğrudan Arafat’a çıkan kimseler ile Arafat vakfesinden önce âdetleri kesilmeyen kadınlar, kudûm tavafı yapmazlar.

İhrama girip Mekke’ye vardıktan sonra hemen kudûm tavafı yapılmayıp Arafat’a çıkıncaya kadar mazeretsiz olarak geciktirmek caiz ise de Mekke’ye varır varmaz yapılması daha faziletlidir. Çünkü Peygamberimiz (a.s.), Mekke’ye vardığında ilk iş olarak abdest almış, sonra da Ka’be’yi tavaf etmiştir. (Buhârî, Hac, 62. II, 162)

Mekkeliler ile Hıll ve Harem bölgelerinde ikamet edenler, kudûm tavafı yapmazlar.

Şafiî mezhebine göre kıran haccı yapacak olanların da Mekke’ye vardıklarında yapacakları ilk tavaf kudûm tavafıdır. Çünkü Kıran haccına niyet edenlerin hem hac, hem de umre için bir tavaf ve sa’y yapmaları yeterlidir. (Tirmizî, Hac, 102)

“Kıran haccı yapan” kimse, hem umre hem de hac menasikini hac ayları içinde aynı ihramla ayrı ayrı yapar. Dolayısıyla bu kimsenin Mekke’ye vardığında yapacağı ilk tavaf, temettu haccında olduğu gibi umre tavafıdır. (bk. Hac) (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here