sohbet odaları

KESB

Sözlükte “kazanma, çalışma, toplama, rızık arama, isteme, elde etme, gayret gösterme ve kazanç yolu” gibi anlamlara gelir. Kesb, Kur’ân’da geçen bir kavram olup bazen kalbin bir kesbi ve azmi (Bakara, 2/225), bazen ticarette mal kazanmak (Bakara, 2/267), bazen de sa’y ve amel manasında (Bakara, 2/286; Â’raf, 7/39) kullanılmıştır.

Kelâm literatüründe kesb daha çok kulun fiil ve amelinin yaratılışı konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasiyle gündeme gelmiştir. Bu mezhep mensupları kulların fiillerinin Allah’a nisbet edilmesini reddetmiştir. Mâtüridî ekolüne göre kesb insan için bir sıfattır. Onun irade ve kudretine bağlıdır. Allah’ın yarattığı fiili, insan iradesini kullanarak kesbeder. Dolayısıyla insanın fiili yaratma değil kesb olarak adlandırılır. Allah’ın fiili ise yaratma olarak isimlendirilir. Yaratma Allah’a ait olup araçsız olur. Kesb ise kula ait olmakla araç ve aletle meydana gelmektedir. Eş’arîlere göre, iktisab hareketi insanda meydana gelen zorunlu hareket gibidir. Allah fiili yarattığı gibi, iktisabı da yaratır. İnsanın görevi sadece iktisab etmektir. (F.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here