sohbet odaları

KAVRAM

Bir fikri, bir düşünceyi ve bir sistemi anlatmak için kullanılan, o fikrin, o düşüncenin ve o sistemin ifade edilmesinde önemli ve baş rolü oynayan sözcüklerdir. Kavrama terim ve mefhum da denir. Kavramların iki özelliği vardır: 1- Seçikliği / niteliği. Bu, var olanı diğer var olandan ayırır. 2- Açıklığı / içeriği. Kavramların seçikliği değişmez, açıklığı /içeriği ise fert ve toplumlar ile zaman ve mekana göre değişebilir. Değişme, kavramların içeriğinin insanlar tarafından doldurulması veya anlamının genişletilmesi veya daraltılması veya farklı anlaşılması şeklinde olur.

Bir şeyin kavramı o şeyin bilgisi demektir. Kur’ân bilgileri de kavramlarla ifade edilmiştir. Kavramların anlamları yalnız başlarına değil dâima bir sistem veya sistemler içinde değer kazanır. Her kavramın kendine özgü bir anlamı vardır ki o sözcük bulunduğu sistem dışında kullanılsa yine aynı manayı taşır. Kavramların bu sürekli anlamına esas mana / sözlük anlamı denir. Kavramların içinde bulunduğu sistemden doğan manaya ise izâfî mana / özel mana / terim anlamı denir.

Kur’ân kavramları, Kur’ân bütünlüğü içinde anlaşılır. Kur’ân kavramlarının içeriğinin değiştirilmesi veya daraltılması veya genişletilmesi gerçeğin ortaya çıkmamasına sebep olur. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here