sohbet odaları

ÂMM

Lügatte “sayıca çok olan şeylerin hepsini kapsayan” demektir. Istılahta ise, bir kullanılışta, lafzın anlamının kapsadığı fertlerin tümüne herhangi bir sınırlama olmaksızın delalet eden lafız demektir. Başka bir ifadeyle, tekrara gerek olmaksızın, sadece bir defada manasının bütün fertlerini içine almak üzere konulmuş olan lafızdır. Bunlara umum ifade eden lafızlar da denir. Örneğin, “Mü’minler” kelimesi âmm lafızdır. Bu kelime, manasına elverişli olan mü’minlerin tamamını içine alır.

Hanefîlere göre, tahsis edilmemiş olan âmm lafızların bütün fertlerine delaleti kat’îdir. Örneğin, “İçinizden ölenlerin bırakmış oldukları eşler, kendi kendilerine dört ay on gün beklerler.” (Bakara, 2/234) âyeti, kocası ölen her kadını içine almaktadır. Ancak âmm lafız tahsis edildikten sonra, delaleti zannî olur.

Malikî, Şafiî ve Hanbelî’lere göre ise, âmm lafzın, delaleti zannidir; kesinlik ifade etmez. Zira, âmm lafızlar çoğunlukla tahsis edilmiştir; tahsis edilmeyen âmm lafız yok gibidir. (İ.P.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here