sohbet odaları

MERFÛ HADİS

Sahabe, tabiûn veya daha sonraki nesillerin, senedi muttasıl olsun veya olmasın, Hz. Peygamber’e izâfe ederek rivâyet ettikleri hadise denir. Merfû hadis, Hz. Peygamber’e ait söz, fiil, takrir ya da sıfatlar olabilir. Merfû hadisler, sarih ve hükmî merfû hadis olmak üzere ikiye ayrılır:

Sarih merfû hadis; râvînin, “Hz. Peygamber şöyle buyurdu” veya “Hz. Peygamber şöyle yaptı” şeklindeki açık ifadesi ile rivâyet edilen hadise denir.

Hükmî merfû hadis; hadisin doğrudan Hz. Peygamber’e dayandırılması yerine sahabenin, “şu şekilde emrolunduk”, “bize haram kılındı” veya “bize farz kılındı” gibi meçhul kiplerle haber verdikleri hadise denir.

Merfû hadis, sahih, hasen, zayıf olabilir. (A.G.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here