sohbet odaları

MARAZ-I MEVT

Sözlükte maraz hastalık; mevt de ölüm demektir. Kelime anlamıyla “ölüm hastalığı veya ölümcül hastalık” anlamına gelen maraz-ı mevt, bir fıkıh terimi olarak, kişiyi normal işlerini yapmaktan alıkoyacak şekilde ağır ve araya sıhhat hali girmeden hastanın ölümüyle sonuçlanan hastalıktır.

Maraz-ı mevt, genel olarak hastanın vücup ve edâ ehliyetine mani değildir. Allah’a karşı ve kanuna karşı sorumlulukları düşmez, tasarrufları geçerlidir. Ancak fıkıh literatüründe, varisler ve alacaklılar aleyhine tasarrufta bulunup, bu sebeple zarar görmelerini engellemek amacıyla bazı tasarruflarına hacir konulacağı kabul edilmiştir. Bunlar şöyle özetlenebilir:

Borcu malvarlığına denk olan hasta, her türlü teberru ve vakıf konusunda kısıtlıdır. Bu nevi tasarrufları alacaklıların rızasına, iznine bağlıdır. Borcundan fazla malı bulunması halinde, bunlardan yaptığı teberrular bu malın üçte birinde geçerlidir.

Ölümcül bir hastalığa yakalanan kocanın, eşini, onun rızasını almadan bâin talakla boşaması halinde, eşini mirastan mahrum etmek maksadıyla boşadığı kabul edilir. Böyle bir boşamada erkeğin, hakkını kötüye kullandığı kabul edilerek, boşama geçerli sayılır, fakat kadının iddet süresi içinde erkeğin ölmesi halinde, kadın sanki boşanmamış gibi mirastan hissesini alır. Ancak herhangi bir sebeple kadının ölmesi halinde boşama geçerli olduğundan koca mirasçı olamaz. (İ.P.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here