sohbet odaları

ÎSÂR

Sözlükte “bir kimseyi veya bir şeyi diğerine tercih etme, üstün tutma” anlamına gelen îsâr, bir ahlâk kavramı olarak kişinin kendisi ihtiyaç içinde bulunsa bile sahip olduğu imkânları başkalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanması, başkalarının yararı için fedakârlıkta bulunması demektir. Türkçe’de Îsâr karşılığı olarak diğerkâmlık ve özgecilik terimi kullanılır. Îsâr Kur’ân’da dört âyette (Yûsuf, 12/91.) sözlük anlamında, bir âyette de (Haşr, 59/9) terim anlamında kullanılmıştır. Îsâr cömertliğin en yüksek derecesidir. Bir kimsenin sıkıntı içinde bulunmasına rağmen imkânlarını başkaları için kullanıp nefsini mahrum bırakması, halinden şikâyet edecek ya da başkalarına el açabilecek duruma düşmemesi ile kayıtlıdır. Çünkü Hz. Peygamber, bir kişinin elindeki imkânların tamamını ihtiyaç sahiplerine verip sonra da başkalarından yardım istemesini kınamıştır (Dârimî, zekat, 25). Ayrıca bir müslümanın aile fertlerini maddî sıkıntıya sokacak derecede tasaddukta bulunması da doğru değildir (Buhârî, Vesâyâ, 2; Müslim, Vasiyye, 5, 8). Îsâr mal ile olduğu gibi can ile de olabilir. Kişinin sevdiği bir kimse için kendi rahatını, huzurunu, hatta hayatını feda etmeyi göze alması can ile îsârdır. Başta Ebû Talha olmak üzere sâhabenin Resûlullah’ı korumak üzere kendisini O’na siper etmesi ve bu uğurda yaralanması (Buhârî, Cihâd, 80; Menâkıbü’l-Ensâr, 18.) can ile îsârın en güzel örneklerini oluşturur. (M.C.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here