sohbet odaları

ŞEYHU’L-İSLÂM

Sözlükte “İslâm büyüğü” anlamına gelen Şeyhu’l-İslâm ; Osmanlı İmparatorluğunda fetva işlerine bakan, protokolde padişah ve başbakandan sonra gelen en büyük görevliye verilen unvandır. Önceleri müftülere Şeyhu’l-İslâm denilmekle birlikte 1425 yılına doğru ülkenin en büyük müftüsüne bu unvan verilmeye başlanmıştır. Şeyhu’l-İslâmlık, ilmiyye sınıfının en yüksek makamı idi. Osmanlı Devletinde 175 Şeyhu’l-İslâm görev yapmıştır. İlki Molla Şemseddin Fenârî (1424 & 1431) sonuncusu ise Medenî Mehmet Nuri Efendi’dir (26/09/1920 & 04/11/1922). Cumhuriyet döneminde 1920’de Şer’iyye Vekâleti kurulması ile Şeyhu’l-İslâm’lık kurumuna son verilmiştir. Şer’iyye vekâleti de kaldırılmış yerine 03/03/1924’te Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Kazaskerliğin ihdasına kadar kadı ve müderrisler Şeyhu’l-İslâmlar tarafından teklif edilir, başbakan ve padişahın onayı ile, müftüler ise doğrudan Şeyhu’l-İslâm tarafından atanırdı. Önceleri eğitim ve adalet işlerine de Şeyhu’l-İslâmlar bakardı. Şeyhu’l-İslâmlar genellikle Rumeli Kazaskerleri arasından seçilip padişahlar tarafından atanırdı. Padişahlar, Şeyhu’l-İslâmı ayakta karşılarlardı. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here