sohbet odaları

MUHZÎ’L-KÂFİRÎN

Zillete düşürmek, rezil rüsvay etmek ve utandırmak anlamındaki “h-z-y” kökünden türeyen muhzî, zillete düşüren ve rezil eden demektir. Allah’ın sıfatı olarak Kur’ân’da bir âyette geçmiştir: “…Biliniz ki siz Allah’ı aciz bırakamazsınız ve şüphesiz Allah kâfirleri rezil-rüsvay edecektir.” (Tevbe, 9/2).

Allah’ın bu vasfı, Kur’ân’da “ahzâ – yuhzî” fiiliyle anlatılmıştır: “Rabbimiz! Sen birini ateşe soktun mu, onu perişan etmişsindir…” (Âl-i İmrân, 3/192).

Allah, müşrikleri (Nahl, 16/27), kâfirleri (Mâide, 5/44), fasıkları (Haşr, 59/5), mescitlerde Allah’ın adının anılmasına engel olanları (Bakara, 2/114), kitabını inkar edenleri (Bakara, 2/85), Allah ve Rasûlüne karşı koyanları (Tevbe, 9/63), insanları Allah yolundan saptıranları (Hac, 22/9), peygamberleri yalanlayanları (Zümer, 39/26) dünya ve âhirette perişan, rezil ve rüsvay ettiğini, peygamber ve müminleri âhirette rezil etmeyeceğini (Tahrim, 66/8) bildirmiştir. Allah’ın bu sıfatı kâfir ve asilere yöneliktir. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here