sohbet odaları

MUHYÎ ? MÜMÎT

Yaşamak anlamındaki “h-y-y” kökünden türeyen muhyî varlıklara hayat veren, onları ölümünden sonra dirilten, canlandıran; ölmek anlamında “m-v-t” kökünden türeyen mümît ise, varlıkların hayatlarına son veren, öldüren demektir. Muhyî isim şeklinde Kur’ân’da iki âyette (Rûm, 30/50; Fussilet, 41/39) geçmiş, mümît ise isim şeklinde Kur’ân’da geçmemiştir. Allah’ın bu vasfı Kur’ân’da daha çok “yuhyî ve yümît” fiilleriyle ifade edilmiştir.

İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere hayat veren, yeryüzünü canlandıran, onları öldüren ve tekrar dirilten Allah’tır. Kur’ân’da Allah’ın hem insanları hem de diğer canlıları öldürmesi ve diriltmesinden söz edilmiştir: “Ölümü ve hayatı yaratan Allah’tır.” (Mülk, 67/2); “O’ndan başka ilâh yoktur. O yaşatır ve diriltir…” (Duhân, 44/8); “O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, sonra sizi öldürecek, sonra (tekrar) diriltecek.” (Rûm, 30/40); “Sadece biz yaşatır ve öldürürüz…” (Hicr, 15/23).

İnsanları yaşatan, öldüren ve dirilten Allah olduğu gibi diğer varlıkları yaşatıp öldüren de O’dur: “Allah’ın rahmetinin eserlerine bakın ki nasıl yeri ölümünden sonra diriltiyor? Şüphe yok ki O, ölüleri de diriltendir (muhyî). O her şeye gücü yetendir.” (Rûm, 30/50); “O’nun varlığının delillerinden biri de (şudur:) Sen toprağı boynu bükük (kupkuru) görürsün, onun üzerine suyu döktüğümüz zaman, titreşir ve kabarır. Onu (yeri) dirilten Allah, elbette ölüleri de diriltir (muhyî’l-mevta). Çünkü O her şeye gücü yetendir.” (Fussilet, 41/39).

Allah’ın yaşatması, diriltmesi ile ilgili olarak Kur’ân’da “ahyâ-yuhyî” fiili 48 defa, öldürmesi ile ilgili “emâte-yümîtü” fiili ise 21 defa kullanılmıştır: “Öldüren de O’dur, dirilten de O’dur.” (Necm, 53/44). (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here