sohbet odaları

MUHRİC

Bir yerden dışarı çıkmak, ilim ve sanatta becerikli olmak, alacaklı olmak anlamındaki “h-r-c” kökünden türeyen muhric, bir şeyi dışarı çıkaran, ibraz eden demektir. Allah’ın sıfatı olarak Kur’ân’da üç âyette geçmiştir: “Allah gizlediğinizi ortaya çıkarandır. (muhric)” (Bakara, 2/72); “Allah, ölüden diriyi çıkarır (yuhricü) ve diriden de ölüyü çıkarı, (muhric).” (En’âm, 6/95); “Allah çekindiğiniz şeyi ortaya çıkarıcıdır” (Tevbe, 9/64). Bu âyetlerden de anlaşılacağı üzere Allah’ın muhric sıfatı; bir varlıktan başka bir varlık var eden, gizli şeyleri ortaya çıkaran demektir. Allah’ın bu özelliği Kur’ân’da daha çok “ahraca”, “yuhricu”, “nuhricu” şeklinde fiil kipiyle ifade edilmiştir. Meselâ, gökten su indirip yerde bitkiler, yeşillikler, meyveler üretmesi (En’âm, 6/99; A’râf, 7/57; Tâ-hâ, 20/53; Fâtır, 35/27), insanları karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkarması (Bakara, 2/257), öldükten sonra insanı yeniden yaratması (A’râf, 7/57) bu fiil ile anlatılmıştır. Özellikle, bitkilerin, yeşilliklerin kuruduktan sonra onların üzerine yağmur yağdırıp yeniden var etmesi, insanın ölümünden sonra diriltilmesine örnek olarak gösterilirken “ahraca – yuhricü” fiili kullanılmıştır. Bu isim ve fiil, Allah’ın yaratıcı, var edici olduğunu ifade eder. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here