sohbet odaları

MUHLİS

Sözlükte “ihlaslı olan” anlamına gelen muhlis, din ıstılahında, îmân ve ibadetlerinde şirk, küfür, nifak, riya ve süm’ayı (halka duyurmayı) terk edip dinî görevlerini sırf Allah rızası için yapan, özünde, sözünde, fiil ve davranışlarında dosdoğru olan insana denir. Kur’ân ve sünnete göre bir insanın muhlis vasfını kazanabilmesi için; şartlarına uygun îmân edip Allah’ı bir olarak kabul etmesi, zatında, sıfatlarında, Rab ve İlâh oluşunda ve ibâdetinde hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi O’na ortak koşmaması (En’âm, 6/82; İhlâs, 112/1-4), iki yüzlülüğü (Nisâ, 4/142; Hicr, 15/40), riyayı (gösterişi) ve ibadetlerini insanlara duyurmayı bırakması (Kehf, 18/110; Ahmed, V,124, 428-429), ibâdetlere devam etmesi, sâlih ameller işlemesi (Bakara, 2/136, 138-139), özünde, sözlerinde, fiil ve davranışlarında dosdoğru olması (Hûd, 11/112; Ahmed, III,198), güzel amelleri en iyi bir şekilde yapması, iyiliksever olması (Hac, 22/37), doğru sözlü, dürüst (sâdık) (Müslim, Îmân, 107, 109) ve muttakî (Hac, 22/37) olması, kâfir, nankör, gaddar (Lokmân, 31/32), âsi, azgın, mücrim, kibirli, zalim, sapık ve fâsık (Sâffât, 37/22-40, 69, 74) olmaması gerekir. (bk. İhlas) (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here