sohbet odaları

MUHAFAZAKÂR

Bu kelimenin ilk bölümü olan “muhafaza” Arapça, son eki “kâr” ise Farsça’dır. Çağımızda sıkça kullanılan “muhafazakâr” terkibi siyasî, kültürel, örf, adet, hatta ekonomik konularla ilgili farklı anlamların yüklendiği bir kavramdır. Bu durumda muhafaza; saklama, kayırma, koruma, zarar ve ziyandan sakındırma, gözetleme ve bir şeye devam etme gibi anlamlara gelmektedir. Dinî literatürde ise; dinî amel ve işlere muhabbet eden, inancında sağlam olan, dürüst ve prensip sahibi insan demektir. Bu itibarla geçmişe ve ortak değerlere saygılı ve muhafazakâr tutumlara sahip olan kimse; gelişmeleri ve yenilikleri ihtiyatlı olarak benimsemektedir. Çünkü muhafazakâr düşünce, millî ve manevî değerlerin sosyal değişme sürecinde imha edilmemesini, onun yerine çağın ve bilimin icabına uygun olarak ıslah ve ihya edilmesini amaçlamaktadır. Aksi halde bu bağlamda dürüst, çalışkan ve son derece duyarlı olan muhafazakâr kimseleri gerici, tutucu ve kapalı olarak nitelendirmek doğru değildir.

Hedef, plan ve programlarında sosyal değişmeyi amaçlayan, radikal, liberal, ilerici ve gerici gibi yelpazelerin içinde yer alan muhafazakârlığın yüzü daima istikbale dönüktür. Durgunluğa, ihmale ve tembelliğe kapalıdır. Bu durumda muhafazakârlık, maziyi ve mazideki tutum ve davranışları, ekonomik, siyasî ve kültürel unsurları olduğu gibi muhafaza etmek düşüncesi değil, bir takım manevî değerleri ve toplumun sosyal ve siyasal misyonunu çağın icaplarına ve şartlarına göre ıslah ve ihya etme fikir ve idealidir. (F.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here