sohbet odaları

MUALLEL HADİS

Dış görünüşü itibariyle kusursuz gibi görünen, gerçekte dikkatli hafız muhaddisin anlayabildiği kusuru bulunan hadise muallel hadis denir. Muallel hadis, kendisinde gizli bir illet dolayısıyla kusurludur. İllet ise, ileri düzeydeki muhaddislerin anlayabileceği kadar gizli olan ve çoğu kere hadisi zayıflığa götüren kusurdur. Çoğunlukla isnadda yer alır. Hadislerin illetlerini anlamak; yaratılışta verilen derin anlayış, geniş hafıza, güçlü meleke, râvîlerin tabakaları ile isnad ve metinleri hakkında tam bilgi sahibi olmakla mümkün olur. Ali b. Medinî, Buhârî, Ahmed b. Hanbel, Yakub b. Şeybe, Ebû Hatem, Ebû Zür’a, Dârakutnî gibi âlimler, yukarıdaki niteliklere sahip muhaddislerdendir.

Zayıflığa sebep olan illeti bulunan hadis merduddur, dinde delil olmaz. (bk. Sahih Hadis)

Hadislerin illetlerini açıklayan kitaplara “ilel” ya da “kitabu’l-ilel”; hadislerdeki illetleri inceleyen hadis bilim dalına da “ilelu’l-hadis” denir. Tirmizî, Ebû Hâmid Râzî, Ali b. Medinî, Darakutnî, Buhârî gibi muhaddislerin bu alanda yazılmış eserleri vardır. (A.G.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here