sohbet odaları

TEŞBİH

Bir şeyi başka bir şeye benzetmek suretiyle arzu edilen anlamı en kısa ifade ile beyan etme sanatına denir. Teşbihte dört öğe vardır. Benzeyen (müşebbeh), kendisine benzetilen (müşebbehün bih), benzetme edatı ve benzetme yönü (vechü’ş-şebeh = iki taraf arasındaki ortak nitelik) Bu niteliğin kendisine benzetilende benzeyendekinden daha kuvvetli ve açık olması gerekir.

Ali güneş gibi parlaktır. Ali = benzeyen, güneş = kendisine benzetilen, gibi = benzetme edatı, parlaklık = benzetme yönüdür. Teşbihin bir çok çeşidi vardır. Bütün öğeler varsa mufassal ve mürsel, benzetme edatı düşmüşse müekked, benzetme yönü düşmüşse mücmel, benzetme yönü ve edatı düşmüşse beliğ adını alır.

Benzeyen veya kendisine benzetilenden biri düşerse istiâre olur. (bk. İstiâre) Teşbihin müfred, mürekkep, dımnî, maklub, hissî ve aklî gibi kısımları da vardır. Kur’ân’da teşbih sanatı çok geçmektedir. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here