sohbet odaları

Archive for Ağustos 12th, 2011

Dişlerde asit erozyonuna dikkat!

Günde ikiden fazla meyve suyu ve asitli içecek tüketilmesi dişlerde asit erozyonunun artmasını sağlıyor…

TERÂVİH

Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamlarına gelen tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvih, dinî bir kavram olarak, Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan nafile namaza verilen isimdir.

TERCİH EHLİ

Tercih ehli, fıkıh usulcülerinin, müçtehitlerin tabakalarıyla ilgili yapmış oldukları tasnifte, dördüncü tabakayı oluşturan müçtehitlere verilen addır.

TERCÜME

Arapça “terceme” fiilinin mastarı olan “tercemetün” kelimesinin Türkçe’de kullanılan şeklidir.

TERECCÎ

Sözlükte “dilek, ümit ve niyaz” demektir. Belağat ilminde inşa cümlesinin çeşitlerinden biridir.

TEREF

“Terife” fiilinin mastarı olan teref, rahat, refah ve bolluk içinde yaşamak demektir.

TERGİB-TERHİB

İyiliklere teşvik ve kötülüklerden sakındırma konulu hadisleri içeren hadis edebiyatı türüdür. Münzirî’nin “Tergib ve Terhib” bunlardandır. (A.G.)

TERİKE

Terike, ölünün geride bırakmış olduğu ve hak sahipleri arasında taksime konu olan maddî değere denir.

TERTİL

Bir şey düzgün, düzenli, güzel ve muntazam olmak anlamındaki “retel” kökünden türeyen tertil kelimesi sözlükte; sözü güzel, düzgün, yerinde ve itinalı söylemek, bir şeyi düzenlemek, sıralamak demektir.

TERVİYE GÜNÜ

Terviye kelimesi sözlükte “bir işi aceleye getirmeyip enine boyuna düşünmek, sulamak, suya kandırmak, rivâyet ettirmek” gibi anlamlara gelmektedir.

TESBÎH NAMAZI

Tesbîh namazı, her rekatinde yetmiş beş olmak üzere toplam üçyüz defa tesbîh okunan dört rekatli ve ömürde bir defa da olsa kılınması tavsiye edilen mendûb bir namazdır.

TESBİH

Yüzmek, akmak, gitmek, bir işi bitirmek, geçimi için çalışıp çabalamak, koşuşturmak, uyumak, sakınmak, dinlemek, yeri kazmak ve çok söz söylemek anlamlarındaki “s-b-h” kökünden türeyen tesbih kavramı, din ıstılahı olarak; “Sübhanallah” (Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih ederim) demek ve namaz kılmak” (Tâ-hâ, 20/130; Rûm, 30/17) anlamına gelir.

TESETTÜR

Sözlükte “bir şeyin içinde veya arkasında gizlenmek” anlamına gelen tesettür, dinî bir kavram olarak, kişinin bir zarûret olmaksızın açılması ve bakılması helâl olmayan uzuvlarını örtmesi demektir.

TESLİS

bk. Ekânim.

TEŞBİH

Bir şeyi başka bir şeye benzetmek suretiyle arzu edilen anlamı en kısa ifade ile beyan etme sanatına denir.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here