sohbet odaları

VÂKÎ

Bir şeyi ıslah edip düzene sokmak, himaye etmek, bir şeyi korumak, görüp gözetmek anlamındaki “v-k-y” kökünden türeyen vâkî, düzelten, himaye eden ve koruyan demektir.Allah’ın sıfatlarından biri olup İbn Mâce’nin el-esmâü’l-hüsnâ ile ilgili rivâyetinde geçmiştir (Dua, 10).

Vâkî, Allah’ın yaratıklarını tehlikelerden koruduğunu ifade eder. Bu kelime, “Dünya hayatında onlar (kâfirler) için azap vardır. Ahiret azabı ise daha zordur. Onları Allah’ın azabından koruyacak (vâk) kimse yoktur.” (Ra’d, 13/34) ve “…Senin için Allah’ın azabından koruyan ne bir velî ne de bir koruyucu (vâk) vardır.” (Ra’d, 13/37) âyetlerinde geçen “vâk” ile aynı anlamdadır. Vâkî sıfatı müminlere yöneliktir. Onları dünya ve ahirette Allah koruyup kollayandır. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here