sohbet odaları

VAHDANİYET

Cenab-ı Hakk’ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek olması, yaratma ve uluhiyette ortağının bulunmaması anlamındadır: “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti?” (Enbiyâ, 21/22) meâlindeki âyet de O’nun birliğine işaret etmektedir. Mümin olabilmek için Allah’ın varlığı yanında, O’nun birliğine de inanmak gerekir. Çünkü tevhid, îmân esaslarının ve bütün dinî inançların temelini teşkil eder. Allah birdir ve tektir. Bu teklik, sayı yönüyle değil, O’nun zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eşi ve benzerinin olmayışı yönüyledir. Kur’ân’da Allah’ın birliğinden bahseden ve bu hususu açıklayan âyetlerden bir kaçının anlamı şöyledir: “?O münezzehtir (eksikliklerden uzaktır.), yücedir, O öyle Allah’tır ki (eşi ve benzeri yoktur), bir ve her şeye hâkimdir.” (Zümer, 39/4); “De ki; O Allah bir tektir. O Allah’tır, samettir. O doğurmamıştır, doğrulmamıştır. Hiçbir şey O’nun dengi değildir.” (İhlâs, 112/1-4). (F.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here