sohbet odaları

MUSADDIK

Doğrulayıcı/tasdik edici demektir. Kur’ân’da; Kur’ân, peygamber ve müminlerin sıfatı olarak kullanılmıştır. Kur’ân, Tevrat’ı, İncil’i ve kendinden önceki kitapları (Bakara, 2/41, 89, 91); Muhammed (a.s.) Tevratı, İncili, diğer kitapları ve peygamberleri (Bakara, 2/101; Âl-i İmrân, 3/81; Sâffât, 37/37); İsâ (a),Tevrat’ı (Âl-i İmrân, 3/50); müminler ise din gününü (Mearic, 70/26) ve Kur’ân’ı (Zümer, 39/13; Leyl, 92/6) doğrulayıcı olarak nitelenmiştir.

Bütün peygamberler, kendinden önceki kitap ve peygamberleri tasdik edicidirler. Bu onların bir özelliğidir (Sâffât, 37/50).

Mümin kelimesi de sözlük anlamı itibariyle musaddık (=tasdik edici) demektir. Müminler, Kur’ân’ın bütün âyetlerini, âyetlerde ve sahih hadislerde geçen emir ve yasakları, helal ve haramları, hüküm ve tavsiyeleri, kıssa ve haberleri doğrularlar. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here