sohbet odaları

MUNKATI’ HADİS

Sözlükte “kesik, kopuk hadis” anlamına gelen munkatı’ hadis, senedin başından ya da sonundan olmaksızın, peş peşe olmamak kaydıyla, bir ya da birden fazla râvîsi düşen hadise denir. Munkatı’ hadis, senetten düşen râvînin durumu bilinmediği için zayıf ve merduddur, delil olmaz. Ancak aynı hadis başka bir senetle muttasıl olarak gelir ve kopuk senette düşen râvînin güvenilir olduğu anlaşılırsa, bu takdirde evvelden munkatı’ bilinen hadis kabul edilir ve dinî hükümlerde delil olarak kullanılır. (A.G.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here