sohbet odaları

MUKSİT

Sözlükte “adil” anlamına gelen muksit, Allah’ın sıfatı olarak, Tirmizî’nin “el-esmâü’l-hüsnâ” ile ilgili rivâyet ettiği hadiste geçmiştir (Deavat, 83). Kur’ân’da isim şekli geçmemekle birlikte adaletli olmayı emreden âyetler O’nun adil olduğunu ifade eder: “…Eğer hüküm verirsen aralarında adaletle (kıst) hüküm ver. Çünkü Allah âdil olanları sever.” (Mâide, 5/42); “Ölçü ve tartıyı adaletle tam yapın.” (En’âm, 6/152); “De ki: Rabbim bana adaleti (kıst) emretti…” (A’râf, 7/29); “Ey müminler! Adaleti (kıst) tam yerine getirerek Allah için şahitlik edenler olun…” (Nisâ, 4/135); “…Adil olun, şüphesiz Allah âdil olanları sever.” (Hucurat, 49/9).

Allah’ın sıfatı olarak muksit, hakla ve adaletle hükmeden, mazlumun hakkını zalimden adaletle olan demektir.

Muksit kavramı Kur’ân’da, mümin insanın vasfı olarak da geçmiş, mümin, kâfir herkese karşı adil olunması emredilmiş ve Allah’ın adil olanları sevdiği bildirilmiştir: “Allah sizi din hakkında sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmekten, onlara adaletli davranmaktan men etmez. Çünkü Allah âdil olanları (muksıtîn) sever.” (Mümtehine, 60/8) âyetleri bunun delilidir. (bk. Adil, Adâlet ve Kıst) (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here