sohbet odaları

MUKARREB

Yaklaşmak ve yakın olmak anlamındaki “kurb” kökünden türeyen mukarreb kelimesi sözlükte, yaklaştırılmış demektir. Yakınlık; zaman, mekan, nesep, itibar, riâyet ve güç itibariyle olur. Mukarreb kelimesi çoğul şekliyle (mukarrabûn, mukarrebîn) Kur’ân’da 8 âyette geçmiş ve izzet, şeref, itibar ve nimete nail olma itibariyle yakınlık anlamında melek, peygamber ve müminlerin sıfatı olarak kullanılmıştır.

Mukkarrabûn melekler (Nisâ, 4/172), arş-ı â’lâda bulunan melekler, Cibril, Mikail, İsrafil ve Azrail gibi meleklerin fazîletli olanlarıdır. Sihirleriyle Hz. Musa (a.s.)’ya galip geldikleri takdirde Firavun’a yakın olma anlamında sihirbazlar (A’râf, 7/114; Şûarâ, 26/42) ile âhirette Allah’ın lütfuna yakın olanlar anlamında nebiler, sıddıklar, şehidler ve salihlerin (Vâkıa, 56/11, 88) ve Hz. İsâ (a.s.)’ın (Âl-i İmrân, 3/145) sıfatı olarak kullanılmıştır. Mukarrabûn, insanların ulaşabilecekleri en yüksek mertebedir. Kıyâmet kopunca insanlar, üç sınıf olurlar: “Ashab-ı meymene”, “ashab-ı meş’eme” ve “sabikûn”. Sâbikûn (öncüler) için; “İşte onlar mukarrabûn (yüksek derecelere ulaştırılmış) olanlardır. (Onlar), nimet cennetlerindedirler. (Bunların) çoğu önceki (ümmet)lerden, birazı da sonrakilerden (ümmet-i Muhammed’den olan mutlu insanlardır).” denilmiş ve bunlara ikram edilecek nimetler sayılmıştır (Vâkıa, 56/15-23, 88-89; Mutaffifîn, 83/27-28).

Anlaşılan o ki mukarrebûn; dünyada imân, ibadet, itaat ve hayırlarda önde olan, ilâhî iradeye tam teslim olan peygamber ve salih müminlerdir. Bunların sayısı azdır. Peygamberlerin çok olması sebebiyle çoğu önceki ümmetlerden olacaktır. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here