sohbet odaları

MÜDEBBEC HADİS

Sözlükte “süslenmiş hadis” anlamına gelen müdebbec hadis, hadis ilminde, yaşça ya da öğrenim dönemi olarak birbirine akran olan râvîlerin, birbirlerinden karşılıklı olarak rivâyet ettikleri hadise denir. Sahabe, tabiun, etbâu’t-tabiîn veya bunlardan sonraki tabakaların her biri, aynı tabaka içerisinde yer alan râvîlerdir. Örneğin herhangi bir hadisi, Ebû Hureyre Hz. Âişe’den, Hz. Âişe’de Ebû Hureyre’dan rivâyet etmesi durumunda, bu hadis müdebbec olur. Aynı şekilde Tabiun’dan; Zührî’nin Atâ’dan, Atâ’nın da Zührî’den rivâyeti müdebbec olur.

Herhangi bir hadisin müdebbec olarak rivâyet edilmesi, isnadının artması anlamına geldiğinden, o hadisi kuvvetlendirir. Müdebbec, isnad için bir tercih ve tezyin sebebidir. (A.G.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here