sohbet odaları

MÜCEDDİD

Sözlükte “yenilemek, tekrarlamak ve yenileştirmek” gibi anlamlara gelen tecdid kelimesinden türemiş bir isimdir. “Teceddüd” ve “Tecdid” de “Cidd” kökünden gelir. Birincisi yenilenmek, ikincisi de yenilemek manasında kullanılır. Hz. Peygamberin bir hadisinde tecdid kavramına işaret edildiği için İslâm literatüründe müceddid kavramı sık sık kullanılmaktadır: “Şüphe yok ki Allah, her devirde bu ümmete dinî durumunu yenileyen birisini gönderecektir.” (Ebû Davut, Melâhim, 1, No: 4291).

Peygamberlerin getirdikleri dinler tevhid, nübüvvet ve sem’iyyat (âhirete ait hususlar) gibi değişmeyen esaslar yanında zamanla değişen hukukî hükümler de getirmişlerdir. Artık peygamber gelmeyecek ve İslâm dinî kıyamete kadar devam edecektir. Değişmeyen ile değişenin birbirini zedelemeden yaşaması gerekir. Bunun için kitap, sünnet, icmâ gibi kaynaklar, hayatın değişen, değişmesi zarûri olan taraflarını serbest bırakmış, bunları durdurucu ve bağlayıcı hükümler getirmemiştir. Böylece içtihad ve tecdid, ilim ve ehliyet sahibi Müslümanlara bırakılmıştır. O halde genel hatlarıyla açıklamak gerekirse tecdid; esasını bozmadan dinî korumak, toplumun ihtiyaçlarını, onun katkısız ve tükenmez kaynaklarından karşılamak, ilâhî ölçülerde olacak sapmaları düzeltmek, önlemek ve İslâm’ı asrın anlayışına söyletmektir. Tecdid, toplumun kalkınması, dünya ve âhiret mutluluğu için gereken her tedbirin alınması amacıyla nazarî, fikrî ve amelî faaliyetlerin icrasıdır. (F.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here