sohbet odaları

MÜBDİ’ ?MU’ÎD

Bir şeyi önce yapmak, takdim etmek, yaratmak, icad etmek anlamındaki “b-d-e” kökünden türeyen mübdi’ bir şeyi ilk defa icad eden, var eden; geri dönmek tekrar etmek, hastayı ziyaret etmek anlamındaki “a-v-d” kökünden türeyen muîd ise, bir şeyi geri döndüren, tekrarlayan, yeniden yapan demektir. Mübdi ve mu’îd, Allah’ın sıfatlarından ikisidir. Tirmizî’nin el-esmâü’l-hüsnâ ile ilgili rivâyetinde geçmiştir (Deavat, 83).

Allah’ın sıfatı olarak mübdî’ ve mu’îd, varlıkları ilk defa icâd eden, yaratan, ölümlerinden sonra da tekrar diriltecek ve hayatlarını iade edecek olan demektir.

Allah’ın bu vasfı Kur’ân’da “yübdiü” ve “yüîdü” fiilleriyle ifade edilmiştir: “Görmediler mi Allah nasıl yaratmayı başlatıyor, sonra onu iade ediyor. Bu, Allah’a göre kolaydır.” (Ankebût, 29/19); “O gün göğü, kitapları dürer gibi (toplarız). İlk yaratmaya nasıl başladıksa onu, yine öyle iade eder (ölümünden sonra diriltiriz.) Üzerimize söz, biz bunu mutlaka yapacağız.” (Enbiyâ, 21/104); “O Allah ki yaratmaya başlayandır, sonra onu iade edecektir. Bu, O’na daha kolaydır…” (Rûm, 30/27)

Meâllerini verdiğimiz âyetlerde geçen “yübdiü” ve “yüidü” fiilleri; bir şeyi ilk defa var etmeyi, ölümünden, yok olmasından sonra onu tekrar yaratmayı ifade eder. Melekleri, insanları, cinleri, hayvanları yok iken var eden de bunların ölümünden sonra kıyamet kopunca diriltecek, hayatlarını iade edecek olan da Allah’tır. Allah, yeryüzünde ağaç, meyve, bitki vb. bütün varlıkları yaratıyor, bunlar yok olunca benzerini yeniden var ediyor. Bunlar da Allah’ın mübdi ve müîd oluşunun sonucudur. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here