sohbet odaları

MÜNZİL (Münezzil – Hayru’l-Münzilîn)

Yukarıdan aşağıya inmek, bir yere konaklamak, misâfir olmak, yolculuk yapmak, nezleye tutulmak ve ekin gelişmek anlamlarındaki “n-z-l” kökünden türeyen münzil, indiren, misafir eden demektir. Münezzil de aynı anlamdadır. Hayru’l-münzilîn ise, indirenlerin, misafir edenlerin en hayırlısı demektir.

Allah’ın sıfatı olarak “münzil” kelimesi Kur’ân’da; azamet çoğulu ile “münzilûn ? mûnzilîn” şeklinde 3 âyette, “hayru’l-münzilîn” ve “münezzil” ise birer âyette geçmiştir:

“Meryem oğlu İsâ; “Allah’ım! Rabbimiz! Üzerimize gökten bir sofra indir ki, bizim için, önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram olsun ve bu senden bir âyet / delil olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın” dedi. Allah buyurdu ki: “Ben onu sizin üzerinize indireceğim” (innî münezzilühâ)…” (Mâide, 5/114-115). Âyette, geçen “münezzil”, Allah’ın İsâ Peygamber’e nimet vermesini ifade etmektedir.

“Biz, itaatsizlik etmeleri sebebiyle şu ülke halkının (Lut kavminin) üzerine gökten bir azap indireceğiz (innâ münzilûn)” (Ankebût, 29/34), “Siz mi suyu buluttan indirdiniz, yoksa indiren bizmiyiz (nahnü’l-münzilûn)” (Vâkı’a, 56/69) Âyetlerin ilkinde azap, ikincisinde su indirilmesi söz konusu edilmiştir. Âl-i İmrân sûresinin 124. âyetinde ise Allah’ın müminlere yardım için melek indirdiği bildirilmektedir.

“(Nuh) dedi ki: “Rabbim, beni bereketli bir yere indir. Sen indirenlerin en hayırlısısın.” (Mü’minûn, 23/29). Bu âyette “münzil”, Allah’ın ikram sahibi olduğunu ifade etmektedir.

Allah’ın bu vasfı, Kur’ân’da daha çok “enzele – yünzilü” fiiliyle anlatılmıştır. Allah’ın peygamberlerine kitap (Âl-i İmrân, 3/3-4, 7), yeryüzüne su (Bakara, 2/22), melek (Hicr, 15/8), müminlere sekinet (iç huzuru) (Tevbe, 9/26) ve Benî İsrail’e men ve selva (A’râf, 7/160) indirmesi söz konusu edilmiştir. “Zikri (Kur’ân’ı) biz indirdik ve onu biz koruyacağız.” (Hicr, 15/9) (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here