sohbet odaları

MÜLK ŞİRKETİ

İslâm hukukunda, iki veya daha fazla kişinin maldaki ortaklığını ifade eden basit ortaklığa verilen isimdir. Mülk ortaklığı zorunlu ve ihtiyarî olmak üzere ikiye ayrılır. Zorunlu mülk ortaklığı, iki veya daha fazla kişinin mallarının, kendi istekleri dışında, birbirinden ayrılmayacak şekilde birbirine karışması sonucunda veya miras yoluyla meydana gelen ortaklıktır. İhtiyâri mülk ortaklığı ise, birkaç kişinin bir malı ortak satın almaları, kendilerine hibe edilen bir malı kabul etmeleri, mallarını kendileri karıştırmaları gibi kendilerinin istek ve fiilleriyle meydana gelen ortaklıktır.

Ortaklar arasında vekalet veya kefalet söz konusu değildir. Bu nedenle, ortakların, diğer ortağının hissesinde tasarruf yetkisi yoktur. Ortaklar kendi hissesini, ortaklarına satabilir. Üçüncü kişilere satımı hususunda ise; şâyet ortaklık malların karışması veya karıştırmasıyla meydana gelmişse, ortağının izni olmaksızın hissesini üçüncü kişilere satamaz; ancak miras, ortak olarak satın alma, hibeyi kabul etme gibi sebeplerden meydana gelmişse ortağının izni olmaksızın üçüncü şahıslara satabilir. Bu durumda, ortak mal, akar gibi şuf’a cari olan bir mal ise, ortaklar şuf’a hakkına dayanarak malı alabilirler. (İ.P.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here