sohbet odaları

MÜHLİK

Ölmek, yok olmak, helak olmak, bir şeye ihtirasla yönelmek anlamındaki “h-l-k” kökünden türeyen mühlik öldüren, yok eden, helak eden demektir. Allah’ın sıfatı olarak mühlik (çoğulu, mühlikûn, mühlikîn); isyân eden, azan, günaha dalan ve zulmeden fert ve toplumları yok eden, helak eden demektir.

Kur’ân’da tekil şekli üç, çoğul şekli 4 âyette geçmiştir: “…Rabbin halkı habersiz iken, ülkeleri zulüm ile helak edici değildir.” (En’âm, 6/131); “…Biz halkı zâlim olmadan ülkeleri helak edici değiliz.” (Kasas, 28/59); “Hiçbir ülke yoktur ki biz kıyamet gününden önce helak edecek, yahut onu şiddetli bir şekilde azap edecek olmayalım…” (İsrâ, 17/58).

Allah’ın bu sıfatı, “ehleke-yühlikü” fiili ile de ifade edilmiştir: “Sizden önce, zulmettikleri ve peygamberleri kendilerine açık deliller getirdikleri halde imân etmedikleri için nice nesilleri helak ettik. İşte suçlu toplumu böyle cezalandırırız.” (Yûnus, 10/13); “Biz refah içinde şımarmış nice şehri helak ettik…” (Kasas, 28/58).

Meâllerini verdiğimiz âyetlerden de anlaşılacağı üzere, Allah ancak zulmeden (Hac, 22/45), suç (Duhân, 44/37) ve günah işleyen (Enfâl, 8/54) toplumları, peygamberle uyardıktan sonra (Şuarâ, 26/208) helak etmektedir. (İ.K.)

Bir yanıt bırakın, or Geri İzleme kendi sitenizden.

Yorumuzu Yazın

Giriş yapmanız gereklidir giriş yap Yorum yazmak için.

Genel Genel The title of your home page Your Content Here